มาตรฐานระดับสากลที่เราได้รับ

JCI International

มีผลตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2562

GHA for COVID-19

มีผลตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2563

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีประวัติอันผูกพันธ์กับชาวขอนแก่นมายาวนานกว่า 30 ปี ให้การรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 60 สาขา รายล้อมไปด้วยบรรยากาศการรักษาทั้งกายและใจตามแบบฉบับ Healing Environment ด้วยคุณภาพระดับสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI