พญ.อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2543
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, ประเทศไทย,2550
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคทางกุมารเวชกรรม
  • โรคทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

3

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

4

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

5

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

6

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

7

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

11

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

12

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

13

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

14

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

17

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

20

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

24

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

25

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

27

กันยายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

28

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 08:00-17:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก
ดูเพิ่มเติม