พญ.พิศมัย คชสาร อินทร์ยา

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2555
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

มกราคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

เมษายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

เมษายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

เมษายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

เมษายน

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 08:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม