พญ.พิศมัย คชสาร อินทร์ยา

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์ , ประเทศไทย, 2555
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

1

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

8

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

15

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

29

กันยายน

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

แผนกกุมารเวช

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 08:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม