ประเภทห้อง

ห้องดีลักซ์ – Deluxe (ผู้ใหญ่)

ห้อง 32 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
1,950 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
740 บาท / วัน

อาหาร
460 บาท / วัน

ค่าบริการ
330 บาท / วัน

ราคารวม 3,480 บาท

ห้องดีลักซ์ – Deluxe (เด็ก)

ห้อง 24.9 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
1,950 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
840 บาท / วัน

อาหาร
460 บาท / วัน

ค่าบริการ
330 บาท / วัน

ราคารวม 3,580 บาท

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (ผู้ใหญ่)

ห้อง 45 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
2,700 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
740 บาท / วัน

อาหาร
590 บาท / วัน

ค่าบริการ
370 บาท / วัน

ราคารวม 4,400 บาท

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (เด็ก)

ห้อง 36.48 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
2,700 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
840 บาท / วัน

อาหาร
590 บาท / วัน

ค่าบริการ
370 บาท / วัน

ราคารวม 4,500 บาท

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ เอ – Super Deluxe A

ห้อง 56 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขก
ค่าห้องพัก
2,950 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
840 บาท / วัน

อาหาร
590 บาท / วัน

ค่าบริการ
420 บาท / วัน

ราคารวม 4,800 บาท

ห้องจูเนียร์สวีท – Junior Suite

ห้อง 67 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขก
ค่าห้องพัก
3,700 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
840 บาท / วัน

อาหาร
590 บาท / วัน

ค่าบริการ
470 บาท / วัน

ราคารวม 5,600 บาท

ห้องสวีท – RPH Suite

ห้อง 79 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขกโซนพักญาติเตียงนอนญาติ ชุดที่ 2
ค่าห้องพัก
4,800 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
840 บาท / วัน

อาหาร
590 บาท / วัน

ค่าบริการ
570 บาท / วัน

ราคารวม 6,800 บาท

ห้องพรีเมียร์ – RPH Premier

ห้อง 86 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขกโซนพักญาติเตียงนอนญาติ ชุดที่ 2
ค่าห้องพัก
8,200 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
840 บาท / วัน

อาหาร
590 บาท / วัน

ค่าบริการ
670 บาท / วัน

ราคารวม 10,300 บาท

ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (ปกติ)

ค่าห้องพัก
2,300 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,500 บาท / วัน

ค่าบริการ
400 บาท / วัน

ราคารวม 4,200 บาท

ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (positive/negative pressure)

ค่าห้องพัก
2,800 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,500 บาท / วัน

ค่าบริการ
400 บาท / วัน

ราคารวม 4,700 บาท

ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (เด็กป่วย)

ค่าห้องพัก
900 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,200 บาท / วัน

ค่าบริการ
200 บาท / วัน

ราคารวม 2,300 บาท

ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (Newborn)

ค่าห้องพัก
400 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
700 บาท / วัน

ค่าบริการ
200 บาท / วัน

ราคารวม 1,300 บาท

ห้องรอคลอด

ค่าห้องพัก
1,900 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,200 บาท / วัน

ค่าบริการ
300 บาท / วัน

ราคารวม 3,400 บาท