ประเภทห้อง

ห้องดีลักซ์ – Deluxe (ผู้ใหญ่)

ห้อง 32 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
1,850 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
700 บาท / วัน

อาหาร
440 บาท / วัน

ค่าบริการ
300 บาท / วัน

ราคารวม 3,290 บาท

ห้องดีลักซ์ – Deluxe (เด็ก)

ห้อง 32 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
1,850 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
800 บาท / วัน

อาหาร
440 บาท / วัน

ค่าบริการ
300 บาท / วัน

ราคารวม 3,390 บาท

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (ผู้ใหญ่)

ห้อง 45 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
2,600 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
700 บาท / วัน

อาหาร
560 บาท / วัน

ค่าบริการ
350 บาท / วัน

ราคารวม 4,210 บาท

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (เด็ก)

ห้อง 45 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closet
ค่าห้องพัก
2,600 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
800 บาท / วัน

อาหาร
560 บาท / วัน

ค่าบริการ
350 บาท / วัน

ราคารวม 4,310 บาท

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ เอ – Super Deluxe A

ห้อง 56 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขก
ค่าห้องพัก
2,800 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
800 บาท / วัน

อาหาร
560 บาท / วัน

ค่าบริการ
400 บาท / วัน

ราคารวม 4,560 บาท

ห้องจูเนียร์สวีท – Junior Suite

ห้อง 67 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขก
ค่าห้องพัก
3,550 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
800 บาท / วัน

อาหาร
560 บาท / วัน

ค่าบริการ
450 บาท / วัน

ราคารวม 5,360 บาท

ห้องสวีท – RPH Suite

ห้อง 79 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขกโซนพักญาติเตียงนอนญาติ ชุดที่ 2
ค่าห้องพัก
4,600 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
800 บาท / วัน

อาหาร
560 บาท / วัน

ค่าบริการ
550 บาท / วัน

ราคารวม 6,510 บาท

ห้องพรีเมียร์ – RPH Premier

ห้อง 86 ตร.ม.พัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ 40 นิ้วตู้เย็นกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟชุดโต๊ะรับประทานอาหารWi-Fiเตียงนอนญาติห้องน้ำแยกโซนเปียก / แห้งเครื่องทำน้ำอุ่นราวตากผ้าตู้เสื้อผ้า walk-in closetชุดโต๊ะรับแขกโซนพักญาติเตียงนอนญาติ ชุดที่ 2
ค่าห้องพัก
7,800 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
800 บาท / วัน

อาหาร
560 บาท / วัน

ค่าบริการ
650 บาท / วัน

ราคารวม 9,810 บาท

ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (ปกติ)

ค่าห้องพัก
2,000 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,500 บาท / วัน

ค่าบริการ
380 บาท / วัน

ราคารวม 3,880 บาท

ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (positive/negative pressure)

ค่าห้องพัก
2,500 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,500 บาท / วัน

ค่าบริการ
380 บาท / วัน

ราคารวม 4,380 บาท

ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (เด็กป่วย)

ค่าห้องพัก
770 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,200 บาท / วัน

ค่าบริการ
200 บาท / วัน

ราคารวม 2,170 บาท

ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (Newborn)

ค่าห้องพัก
300 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
700 บาท / วัน

ค่าบริการ
200 บาท / วัน

ราคารวม 1,200 บาท

ห้องรอคลอด

ค่าห้องพัก
1,600 บาท / วัน

ค่าพยาบาล
1,200 บาท / วัน

ค่าบริการ
280 บาท / วัน

ราคารวม 3,080 บาท