แพทย์

แผนก

คลินิก

พญ.อธิพร รุ่งทรัพย์ไพบูลย์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ดูโปรไฟล์

นพ.เจษฎา พันธวาศิษฏ์

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ดูโปรไฟล์

นพ.ไกรธร ธีรานุตร

คลินิกอายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

นพ.นิติวัติ ชาญศึก

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ.วรัชมน วิทยาคม

คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

คลินิกโรคระบบประสาท

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์
ดูโปรไฟล์

นพ.สมบัตร อาษารัฐ

คลินิกศัลยกรรม, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
ดูโปรไฟล์

พญ.ชนิดาภา มหาวีรวัฒน์

คลินิกศัลยกรรม, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

เฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์
ดูโปรไฟล์