รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525
วุฒิบัตรฯ
  • สาขารังสีวินิจฉัย , ประเทศไทย, 2529
  • อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง, ประเทศไทย,2553
  • ประกาศนียบัตรด้านภาพวินิจฉัยในเด็ก,ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

 

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ภาพวินิจฉัยเต้านม
  • ภาพวินิจฉัยในเด็ก
  • เจาะชิ้นเนื้อที่เต้านม
  • การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (needle Localization)  เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัด

 


ตารางปฏิบัติงาน


บทความ

ดูทั้งหมด