โรคมะเร็งเต้านม

เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม คือสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลก
ดังนั้นสุภาพสตรีทุกท่าน จึงควรฝึกการ “ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง” เพื่อเป็นการตรวจเช็คความผิดปกติในเบื้องต้น
แต่สำหรับสุภาพสตรีที่มีอายุเกิน 40 ปีนั้น ควรจะเข้ารับการตรวจ Mammogram เป็นประจำในทุกๆปี เพื่อสุขภาพที่ดีของสุภาพสตรีทุกท่าน

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จาก รศ. พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเต้านม
ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼
บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

  • WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH
  • APPLICATION : RPH CARE
  • FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital
  • LINE : ID @rphline
  • TEL : 043-333-555