ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center)

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) ทาง โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลายและทันสมัย ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งแต่การดูแลในภาวะฉุกเฉิน เช่น การรักษาด้วย ยาสลายลิ่มเลือด (rt-PA) การผ่าตัดสมอง การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเลือดเลือดสมองแบบป่วยใน จนถึงการฟื้นฟูให้ ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

“อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้ – WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH – FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital – LINE : ID @rphline – TEL : 043-333-555