ศูนย์สุขภาพเต้านม (Breast Center) โรงพยาบาลราชพฤกษ์

👉🏻 พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเต้านมแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพ

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่หลากหลายและทันสมัย

ได้มาตรฐานสากล กับคุณภาพห้องผ่าตัด และเครื่องมือที่สะอาด ปลอดภัย

รักษาโดยทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด ครบทีม

👉🏻เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา ด้านรังสีวินิจฉัย และความรู้เชิงวิชาการ ของรังสีแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการทุกท่าน

🌼ตอบโจทย์ทุกความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้รับบริการทุกท่าน

ที่มีให้กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ภายใต้การดูแลรักษาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์

“อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”

🌼สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพเต้านม ชั้น 3 มือถือ 063 715 5190

โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001

☎️ สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– APPLICATION : RPH CARE

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline

– TEL : 043-333-555