ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma Center)

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma Center) ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การให้การพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อรักษาผู้ป่วยให้พ้นขีดอันตรายได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งให้เกิดความต่อเนื่องของการรักษา รวมถึงการพักฟื้นร่างกายและจิตใจ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 🌼 ” อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ “

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้ – TEL : 043-333-555 – WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH – FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital – LINE : ID @rphline