พญ.สุพพัตรา ปิ่นประภาภรณ์

แผนกรังสีวิทยาวินิจฉัย, ศูนย์เต้านมครบวงจร (Breast Center)

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
วุฒิบัตรฯ
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย , ประเทศไทย, 2553
  • อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย,2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน