ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน ประจำปี 2567 (Health Check up Program 2024)

1,990 ฿3,999 ฿

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในระบบหลัก และคัดกรองโรคที่สำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายเบื้องต้น และคัดกรองโรคที่สำคัญ

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้รับบริการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การเตรียมตัวรับบริการ:

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

ราคา:

ตรวจสุขภาพทั่วไป:

 • Basic 1 (16 รายการ) ราคา 1,990 บาท
 • Basic 2 (18 รายการ) ราคา 2,790 บาท
 • Basic 3 (21 รายการ) ราคา 3,999 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน:

 • สำหรับคุณผู้ชาย (11 รายการ) ราคา 3,400 บาท
 • สำหรับคุณผู้หญิง (12 รายการ) ราคา 3,700 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 1. รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม และรายการตรวจสุขภาพช่องปากและตาเพิ่มเติม ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเท่านั้น
 2. ♀ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้น
  ♂ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้ชายเท่านั้น
 3. อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 4. กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอกำหนดสิทธิคิดอัตราค่าบริการเต็มจำนวน เหมาจ่ายตามโปรแกรม
 5. การชำระเงิน ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ วันที่รับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-16:00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)