แพ็กเกจวัคซีนป้องกัน โรคปอดอักเสบ และโรคไข้หวัดใหญ่ (Prevnar 13 & Influenza Vaccine Package)

850 ฿3,750 ฿

คำอธิบาย

สุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรา “สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกาย ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน” กับแพ็กเกจวัคซีนป้องกัน โรคปอดอักเสบ และโรคไข้หวัดใหญ่

ราคา:

ราคา:
แพ็กเกจ 1

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Influenza Vaccine 850 บาท

สำหรับผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจ 2

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

Prevnar 13 Vaccine 2,990 บาท

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง มีโรคประจำตัว
ทุกช่วงอายุ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็คเกจ 3

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และโรคปอดอักเสบ 3,750 บาท

สำหรับผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเสี่ยง มีโรคประจำตัว
ทุกช่วงอายุ หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาที่มีผล:

📍 เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

• แพ็กเกจวัคซีน ข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

• ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

• กรณีผู้รับบริการเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก “แพ็กเกจวัคซีนข้างต้น” ให้คิดค่าตรวจในราคาปกติของโรงพยาบาล

• Code โปรโมชั่น C888888020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

นัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วัคซีนเซนเตอร์ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001