พญ.ภัทรพร เจียวิริยบุญญา

คลินิกตรวจสุขภาพ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
วุฒิบัตร ฯ
  • เวชศาสตร์ครอบครัว , ประเทศไทย, 2555
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน


บทความ

ดูทั้งหมด