ศ.นพ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524

  • วุฒิบัตร ฯ

สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา , ประเทศไทย, 2530

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว,ประเทศไทย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก),ประเทศไทย

Scholar Fellowship in Endoscopic Sinus Surgery, U. of Graz, Austria

Research Fellow in Rhinology, Section of Otolaryngology, Department of Surgery (U. of Chicago)

ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ด้านโรคหูคอจมูกทั่วไป โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

27

มกราคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

7

เมษายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

14

เมษายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

21

เมษายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

28

เมษายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

1

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

8

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

15

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

29

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส
ดูเพิ่มเติม