นพ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส
ดูเพิ่มเติม