ศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2530
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ระบาดวิทยาคลินิก), ประเทศไทย
  • Scholar Fellowship in Endoscopic Sinus Surgery, U. of Graz, Austria
  • Research Fellow in Rhinology, Section of Otolaryngology, Department of Surgery (U. of Chicago)
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ด้านโรคหูคอจมูกทั่วไป โรคจมูก ไซนัส ภูมิแพ้

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

4

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

11

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

25

กันยายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-11:00

คลินิกโรคจมูกและไซนัส
ดูเพิ่มเติม