พญ.นัฏธิการ์ ไกรสรทองศรี

คลินิก หู คอ จมูก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตร ฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

กันยายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

5

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

6

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

กันยายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

12

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

13

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

14

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

กันยายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

20

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

กันยายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

กันยายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป
ดูเพิ่มเติม