พญ.นัฏธิการ์ ไกรสรทองศรี

คลินิก หู คอ จมูก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตร ฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

31

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

5

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

6

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

เมษายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

11

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

12

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

13

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

14

เมษายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป
ดูเพิ่มเติม