พญ.นัฏธิการ์ ไกรสรทองศรี

คลินิก หู คอ จมูก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตร ฯ
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา , ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

20

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

เมษายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

เมษายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป
ดูเพิ่มเติม