พญ. นัฏธิการ์ ไกรสรทองศรี

คลินิก หู คอ จมูก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 11:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกหู คอ จมูก ทั่วไป
ดูเพิ่มเติม