คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

หากลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค ไม่เจ็บป่วย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพยาบาลมืออาชีพ มุ่งมั่นให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพบุตรหลานของท่านอย่างครบวงจร ด้วยการบริการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การตรวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย  

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เรามีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคที่ครบครันและทันสมัย สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทีมกุมารแพทย์ดูแลรักษาบุตรหลานของท่านได้อย่างรวดเร็ว  

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จัดให้มีพื้นที่ของห้องตรวจโรคเด็กป่วย แยกออกจากห้องตรวจสุขภาพเด็กดีเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) 

คลินิกกุมารเวช ให้บริการตรวจรักษาสำหรับเด็กโดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ ของเด็ก ดังนี้  

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิตวิทยา 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ 
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ  
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต 
  • กุมารศัลยศาสตร์