พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย,2562
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน