พญ.รติกร ไชยศิวามงคล

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน