พญ.รติกร ไชยศิวามงคล

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

1

กันยายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

3

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

8

กันยายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

10

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

15

กันยายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

17

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

22

กันยายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก
ดูเพิ่มเติม