พญ.รติกร ไชยศิวามงคล

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโตในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
วุฒิบัตร  ฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, ประเทศไทย, 2564
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 14:00-16:00

วันที่

26

กันยายน

เวลา 14:00-16:00

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

ดูเพิ่มเติม