พญ. พิมพ์วลัญช์ คชินทักษ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม