พญ.พิมพ์วลัญช์ คชินทักษ

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

กันยายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

กันยายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

กันยายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 12:00-16:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม