พญ. บุศรา เจริญวัฒน์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก