รายละเอียด

คลินิกจักษุ

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

 • ต้อกระจก
 • จอประสาทตา
 • โรคตาในเด็กและตาเข
 • โรคกระจกตา
 • ม่านตาอักเสบ

การบริการของเรา

 1. การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 2. การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 3. การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
 4. การตรวจคัดกรองตา
 5. การบริการ lid spa
 6. การผ่าตัดต้อเนื้อ
 7. การผ่าตัดต้อกระจก

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 1. เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 2. เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 3. เครื่องวัดความดันลูกตา
 4. เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 5. เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 6. เครื่องเลเซอร์
 7. เครื่อง Ultrasound