พญ. อติพร สุรวงษ์สิน

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคจอตาและวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม