พญ.มณฑากร อภิญญาณกุล

คลินิกจักษุ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
วุฒิบัตรฯ
  • จักษุวิทยา , ประเทศไทย, 2559
  • วุฒิบัตร international council of ophthalmology
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน


บทความ

ดูทั้งหมด