พญ. มณฑากร อภิญญาณกุล

คลินิกจักษุ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553

  • วุฒิบัตร สาขาฯ

จักษุวิทยา , ประเทศไทย, 2559

  • ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน


บทความ

ดูทั้งหมด