ผศ.พญ.พรรณทิพา ว่องไว

คลินิกโรคตาเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2549
  • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่, ประเทศไทย,2552
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Retinopathy of Prematurity
  • Retinoblastoma
  • Pediatric eye disease
  • Adult eye disease

ตารางปฏิบัติงาน