พญ.นิจวรรณ ธีริทธิกุล

คลินิกจักษุ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วุฒิบัตรฯ
  • จักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, ประเทศไทย, 2563
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคกระจกตา
  • โรคสายตาผิดปกติ
  • โรคตาทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน