ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

คลินิกจักษุ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2542
  • อนุสาขาโรคกระจกตา, ประเทศไทย
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

11

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกจักษุ
ดูเพิ่มเติม