ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

คลินิกจักษุ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2542
  • อนุสาขาโรคกระจกตา, ประเทศไทย
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

4

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

11

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

18

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

25

มกราคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

5

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

12

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

เวลา 17:00-19:00

ดูเพิ่มเติม