รายละเอียด

คลินิกทันตกรรม

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อาทิทางด้าน ทันตกรรมรักษารากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา  ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก  เป็นต้น คอยให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และบริการที่สะดวก รวดเร็ว แสนประทับใจจากบุคลากรทุกคน ภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย และบรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัว

บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

  • ทันตกรรมรากเทียมและรักษารากฟัน
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ