คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย เช่น อาการปวดท้อง โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน โรคของถุงน้ำดี และมะเร็งตับ
          คลินิกทางเดินอาหารและตับ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ดังต่อไปนี้

 • ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทุกชนิด
 • ดูแลรักษาโรคตับ
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อตรวจวินิจฉัย
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อการรักษา
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด และส่องกล้องผ่าตัด

อาการและโรคที่พบบ่อย

 • ปวดท้อง
 • นิ่ว
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • อาการแสบยอดอก (Heartburn)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคของท่อน้ำดี
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • โรคของถุงน้ำดี
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • ตับแข็ง
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย
 • โรคลำไส้อักเสบ

ตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • Ultrasonography
 • Computerised Tomography (CT Scan)
 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร Ultrasonography
 • Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • Sigmoidoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • Polypectomy การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • EVS,EVL (Endoscopic Variceal Treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคตับ
 • PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ

การให้บริการของเรา

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของ ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • บริการตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยUltrasonography
 • Computerised Tomography (CT Scan)
 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร
 • Ultrasonography
 • Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรว
 • หาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • Sigmoidoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • Polypectomy การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • EVS,EVL (Endoscopic Variceal Treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคตับ
 • การห้ามเลือดออกจากทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ
 • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในระบบทางเดินอาหาร