นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2559
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมไปถึงการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารต่างๆ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

3

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

7

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

10

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

14

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

17

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

21

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

24

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

28

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

31

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม