นพ.กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
วุฒิบัตร
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2559
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รวมไปถึงการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารต่างๆ

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ
ดูเพิ่มเติม