นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต , ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

12

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม