นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต , ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม