นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต , ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม