นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

คลินิกโรคไต

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
วุฒิบัตรฯ
  • อายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต , ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

มกราคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม