รายละเอียด

คลินิกสูติ-นรีเวช

ดูแลสุขภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพสตรีและการวินิจฉัย การป้องกันและรักษาโรคของสตรี การให้คำปรึกษาเรื่องคุมกำเนิด การฝากครรภ์และการคลอด โดยสูตินรีแพทย์ ให้การดูแลมารดาและทารก ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ วินิจฉัยภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ ดูแลปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตั้งครรภ์แฝด การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และมีเลือดออกก่อนคลอด ภาวะรกเกาะต่ำ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ และการคลอด ช่วยให้มารดาตั้งครรภ์และคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย มีทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านสูตินรีเวช พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

วินิจฉัยโรคของสตรีครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • รักษาโรคทางนรีเวช เช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดท้องประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ปีกมดลูกอักเสบ อุ้งเชิงกรานอักเสบ เนื้องอกรังไข่ เนื้องอกมดลูก ฯลฯ
 • โรคมะเร็งทางนรีเวชทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • การผ่าตัดรักษาผู้มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ ปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กหรือไร้แผล ช่วยลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
 • ให้การดูแลและรักษา อาการที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง และปัญหาสุขภาพสตรีอื่นๆ

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจรักษาโรคของสตรีทุกชนิด เช่น การตกขาว ตกเลือด ประจำเดือนผิดปกติ ก้อนในท้องน้อย และแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ฯลฯ
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก วินิจฉัย และให้การดูแลรักษาเนื้องอกและมะเร็งของระบบสืบพันธุ์สตรี
 • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
 • ทำคลอด ผ่าตัดคลอด และการดูแลหลังคลอด
 • การผ่าตัดทางสูตินรีเวช
 • การผ่าตัดแผลเล็กผ่าน
 • ทำหมัน
 • ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาก่อนสมรส
 • ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสตรี
 • การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจวินิจฉัย ธาลัสซีเมียและโครโมโซมทารกในครรภ์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 2D, 3D, 4D
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีพิเศษ (Thin Prep)
 • เครื่องตรวจสภาวะของทารกในครรภ์ที่ได้มาตรฐานสากล (Fetal Doppler)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องส่องกล้อง Colposcopy
 • ทีมงานที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา