ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ แผนกสูติ นรีเวช

8,800 ฿10,290 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมตัวรับบริการ:

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา:

รายการตรวจ :

  • วัยทอง 1 ราคา 8,800 บาท
  • วัยทอง 2 ราคา 10,290 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายข้างต้น ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการสุภาพสตรี ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป (หรือ สตรีที่ประจำเดือนหมดเร็วก่อนอายุ 40 ปี )และสตรีผู้ที่ได้รับ การตัดรังไข่ทั้ง สองข้าง ก่อนหมดประจำเดือน
  2. ผู้รับบริการ โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง โทร.043-333 555 ต่อ 2070 , 094-530 2873 แผนกสูตินรีเวช (08.00-20.00 น.)
  3. กรณีเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก โปรแกรมข้างต้น คิดค่าตรวจในราคาปกติของโรงพยาบาล
  4. กรณี ยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิคิดราคาเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามโปรแกรม
  5. โปรแกรมนี้สำหรับผู้ชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้สิทธิประกันได้
  6. โปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  7. Code โปรโมชั่น C888888014

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ แผนกสูตินรีเวช ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2070