ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อาการสตรีวัยทอง (สตรีวัยหมดประจำเดือน)(Menopause)
  • อาการประจำเดือนผิดปกติ: ได้แก่ ประจำเดือนขาด ประจำเดือนมามากไป น้อยไป ปวดประจำเดือน
  • อาการพบร่วมระหว่างมีประจำเดือน(Premenstrual Syndrome: PMS): ได้แก่ ปวดศรีษะ migran อารมณ์เศร้า โกรธ เครียด คัดเต้านม ปวดหลัง
  • กลุ่มอาการ ถุงน้ำหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)
  • อาการน้ำนมไหล (Galactorrhea)
  • อาการทางนรีเวชในวัยเด็กและวัยรุ่น (Pediatric Gynecology) ได้แก่ ประจำเดือนผิดปกติ ตกขาว ปวดท้องน้อยในเด็กหญิงหรือวัยรุ่น

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม