พญ. ศรีนารี แก้วฤดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม