ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อาการสตรีวัยทอง (สตรีวัยหมดประจำเดือน)(Menopause)
  • อาการประจำเดือนผิดปกติ: ได้แก่ ประจำเดือนขาด ประจำเดือนมามากไป น้อยไป ปวดประจำเดือน
  • อาการพบร่วมระหว่างมีประจำเดือน(Premenstrual Syndrome: PMS): ได้แก่ ปวดศรีษะ migran อารมณ์เศร้า โกรธ เครียด คัดเต้านม ปวดหลัง
  • กลุ่มอาการ ถุงน้ำหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)
  • อาการน้ำนมไหล (Galactorrhea)
  • อาการทางนรีเวชในวัยเด็กและวัยรุ่น (Pediatric Gynecology) ได้แก่ ประจำเดือนผิดปกติ ตกขาว ปวดท้องน้อยในเด็กหญิงหรือวัยรุ่น

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม