ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อาการสตรีวัยทอง (สตรีวัยหมดประจำเดือน)(Menopause)
  • อาการประจำเดือนผิดปกติ: ได้แก่ ประจำเดือนขาด ประจำเดือนมามากไป น้อยไป ปวดประจำเดือน
  • อาการพบร่วมระหว่างมีประจำเดือน(Premenstrual Syndrome: PMS): ได้แก่ ปวดศรีษะ migran อารมณ์เศร้า โกรธ เครียด คัดเต้านม ปวดหลัง
  • กลุ่มอาการ ถุงน้ำหลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome)
  • อาการน้ำนมไหล (Galactorrhea)
  • อาการทางนรีเวชในวัยเด็กและวัยรุ่น (Pediatric Gynecology) ได้แก่ ประจำเดือนผิดปกติ ตกขาว ปวดท้องน้อยในเด็กหญิงหรือวัยรุ่น

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

กันยายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

มกราคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

มกราคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

มกราคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

มกราคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

มกราคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

เมษายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

เมษายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

เมษายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

เมษายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

เมษายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 12:00-14:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม