นพ. ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล

คลินิกตรวจสุขภาพ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 08:30-15:30

คลินิกตรวจสุขภาพ
ดูเพิ่มเติม