พญ.สุรางรัตน์ เปือยศรี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

11

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

16

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

เมษายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

30

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป
ดูเพิ่มเติม