พญ.สุรางรัตน์ เปือยศรี

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
วุฒิบัตรฯ
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

17

กันยายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

กันยายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

กันยายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

30

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-13:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวชทั่วไป
ดูเพิ่มเติม