พญ. อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล

คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 14:00-16:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช
ดูเพิ่มเติม