พญ. ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
เวชศาสตร์ครอบครัว


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช
ดูเพิ่มเติม