พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2550
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มะเร็งนรีเวช

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

5

กันยายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

12

กันยายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

19

กันยายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

26

กันยายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช
ดูเพิ่มเติม