พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา

คลินิกสูติ-นรีเวช

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2550
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มะเร็งนรีเวช

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 16:00-17:00

คลินิกมะเร็งนรีเวช
ดูเพิ่มเติม