นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2549
  • อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง, ประเทศไทย, 2559
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม