นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

คลินิกโรคระบบประสาท

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2549
  • อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง, ประเทศไทย, 2559
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม