นพ. เกษมสิน ภาวะกุล

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม