ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2542
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
  • โรคทางอายุรศาสตร์ทั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

3

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

10

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

17

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

24

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์
ดูเพิ่มเติม