นพ. วีระยุทธ หุมอาจ

คลินิกโรคไต

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 12:00-13:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม