รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

คลินิกโรคทางเดินหายใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร ฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2541
  • Philosophy University of Sydney
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

4

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

กันยายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

31

มกราคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

3

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

10

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

17

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

24

เมษายน

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 13:00-15:00

คลินิกโรคหอบหืด และทางเดินหายใจ
ดูเพิ่มเติม