พญ. สุพัตรา สมจิตต์

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 11:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม