รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

คลินิกโรคระบบประสาท

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2537
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2542
  • Research Fellow in Epilepsy, Professor Shorvon SD, Institute of Neurology, Queen Square, London, UK,2002
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคลมชัก
  • โรคระบบประสาททั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม