รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

คลินิกโรคระบบประสาท

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2537
  • สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย,2542
  • Research Fellow in Epilepsy, Professor Shorvon SD, Institute of Neurology, Queen Square, London, UK,2002
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคลมชัก
  • โรคระบบประสาททั่วไป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม