นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

คลินิกโรคระบบประสาท

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคระบบประสาท
ดูเพิ่มเติม