ผศ.พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2550
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารโรคเลือด

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

1

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

7

กันยายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

8

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

14

กันยายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

15

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

21

กันยายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

22

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

28

กันยายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

29

กันยายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-20:00

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-20:00

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 14:00-20:00

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 16:00-20:00

ดูเพิ่มเติม