พญ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 16:00-18:00

คลินิกโรคเลือดเด็ก
ดูเพิ่มเติม