พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์ , ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, ประเทศไทย,2561
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Orthogeriatric service
  • Delirium dementia
  • Geriatric syndrome

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

1

กันยายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

8

กันยายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

11

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

15

กันยายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

22

กันยายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

29

กันยายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 14:00-18:00

คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ดูเพิ่มเติม