นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

คลินิกอายุรศาสตร์

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2553
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-19:00

คลินิกโรคมะเร็ง/Oncology Clinic
ดูเพิ่มเติม