นพ. ชลธิป พงศ์สกุล

คลินิกโรคไต

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม