รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล

คลินิกโรคไต

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2540
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคไต

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม