รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล

คลินิกโรคไต

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2540
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคไต

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

13

เมษายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

เมษายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

เมษายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:00

คลินิกโรคไต
ดูเพิ่มเติม