รศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2538
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

14

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

21

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

28

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

1

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

8

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

15

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

22

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

29

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)
ดูเพิ่มเติม