ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2538
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

5

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

12

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

19

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

26

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

คลินิกโลหิตวิทยา (โรคเลือด)
ดูเพิ่มเติม