รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

คลินิกโรคผิวหนัง

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกีบรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2539
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง
  • โรงทางอายุรกรรม

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

2

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

9

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

16

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

23

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

30

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

3

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

10

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

17

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

24

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

11

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

1

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

8

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

15

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

22

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

29

มกราคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

1

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

8

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

15

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

22

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

29

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง
ดูเพิ่มเติม