รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

คลินิกโรคผิวหนัง

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อายุรศาสตร์
ตจวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกีบรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
  • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2539
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • โรคผิวหนัง
  • โรงทางอายุรกรรม

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-18:30

คลินิกโรคผิวหนัง
ดูเพิ่มเติม